logo

Година след огнената буря DHS иска достъп до системата за проследяване на регистрационните номера

Министерството на вътрешната сигурност е търсене на оферти от компании, които могат да осигурят на служителите на правоприлагащите органи достъп до национална система за проследяване на регистрационните табели - година след отмяната на подобно искане по въпросите на поверителността.

Отмяната идва, след като служители заявиха, че са решили, че могат да се справят с притесненията, изразени от защитници на гражданските свободи и законодатели относно перспективата отделът да получи широк достъп, без заповеди, до система, която съхранява милиарди записи, които разкриват местонахождението на шофьорите.

В